Voilà!

Cursos de francès per a empreses

Salari en espècie

El cotxe de companyia: un exemple de salari en espècie a França

No és estrany que una empresa subministri a un assalariat un cotxe de companyia; aquest és considerat, en dret fiscal, com un salari en espècie. Es tracta, en efecte, d’una remuneració (lliurament d’un bé, d’un servei, o una remuneració en metàl·lic) destinada a cobrir una despesa personal, privada o professional, de l’assalariat. Aquest lliurament és, o gratuït, o bé mitjançant una participació de l’assalariat inferior al seu valor real: a França, s’assimila doncs a un complement de remuneració. Per aquest motiu, aquesta remuneració està sotmesa a cotitzacions socials i a l’impost sobre la renda.

S’acumulen totes les despeses de l’any (despeses de l’assegurança, manteniment, despeses de carburant, interessos del préstec, si n’hi ha, o un lísing, taxa sobre els cotxes d’empresa, despeses de tinença de vehicle durant el primer any) després calculem el salari en espècie aplicant sobre això un coeficient de quilometratge (el que suposa fer constantment una llista): quilometratge privat/quilometratge total. Només els quilometratges privats seran salaris en espècie.

El pagament dels àpats i el lloguer de l’habitatge, així com el subministrament d’eines o instruments de comunicació (telèfon mòbil, ordinador, accés a internet, etc.) també són considerats com a salari en espècie.

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

Etiquetes: , ,

El dinar dels assalariats

Al migdia, on mengen els assalariats de l’empresa ? Tot depèn de l’empresa. Alguns van a la cantina -o millor: al restaurant d’empresa, és més fi anomenar-lo així ; és obligatòria a partir de 25 assalariats. Quan no hi ha cantina, els empleats van en un cafè o en un restaurant proveïts d’un tiquet restaurant subministrat per l’empresa.

Aleshores, com són comptabilitzats aquests avantatges en espècie en la remuneració ? Per als tiquets restaurant, l’empresa abona entre el 50 i el 60% del valor del tiquet (en altres paraules, l’empleat paga la meitat del muntant del seu àpat, el que s’assembla a la proporció que paga per al transport, veure el nostre post precedent). El 2010, la contribució patronal per l’adquisició de tiquet restaurant (que dóna dret a una exoneració de cotitzacions a la Seguretat Social) és limitada a 5,21€ per dia i per assalariat.

En els altres casos, l’empresa abona les despeses d’entrada a la cantina i és l’empleat qui paga el seu àpat.
En les societats de serveis que deleguen els seus empleats en altres empreses (per exemple les SSII, Societats de Serveis en Enginyeria Informàtica), tots els empleats tenen accés a un restaurant d’empresa (de vegades interempreses : dues o diverses societats poden decidir compartir una  cantina per reduir els seus costos).

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

Etiquetes: , , ,

Els regals en l’empresa francesa

Pràcticament a  totes les empreses, almenys a partir del moment en què hi ha un Comitè d’Empresa (CE), els pares reben regals per als seus fills quan arriba Nadal; la talla i el valor dels regals varien, és clar, en funció del pressupost del CE. Quan no hi ha CE, és l’amo qui pot oferir directament regals als seus assalariats. Per contra, no espereu cap cistella guarnida i plena d’ampolles, embotits i torrons: aquesta tradició no existeix a França (veure el nostre post precedent).

Aquests regals són, en principi, sotmesos a cotitzacions socials però existeix un sostre: el 2010, són eximits quan no superen el límit de 144 euros per assalariat per a un any civil; el sostre és augmentat en144 euros per nen beneficiari fins als 16 anys complerts.

A més, per beneficiar-se d’aquesta exempció, el regal ha d’estar relacionat amb un dels esdeveniments següents :

  • el naixement
  • el casament
  • la jubilació
  • la festa de les mares i dels pares
  • Santa Catarina i Sant Nicolau
  • Nadal
  • el retorn escolar per als assalariats que tinguin nens

Es poden rebre altres regals però aquests es deixen a la iniciativa dels col·legues. Per a un naixement, un sobre circula, generalment, en els diferents departaments i cadascú hi diposita el que vol. El total permetrà oferir un present en relació amb l’esdeveniment (un cotxet, un escalfa-biberons, etc.) Un casament o la marxa de l’empresa (sigui jubilació o no) també són l’ocasió per oferir un regal.

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

Bon any a tothom!

Etiquetes: , , ,